PROGRESS Systemy Komputerowe

ISO

Polityka jakości

Wolą Zarządu jest ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług komputerowych. W swojej codziennej działalności dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić pełną satysfakcję klientom.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości prac Zarząd Spółki podjął decyzję o opracowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania jakością opartego na wymaganiach międzynarodowej normy ISO 9001:2008.

Spełniając wymagania powyższej normy zobowiązujemy się do przestrzegania zapisów dokumentacji systemu zarządzania jakości i do ciągłego doskonalenia efektywności i skuteczności wdrożonego systemu.

Zadania stojące przed firmą PROGRESS Systemy Komputerowe w zakresie zarządzania jakością są realizowane przez:

- poprawę jakości świadczonych usług oraz spełnianie wymagań prawnych,

- terminową realizacji zamówień na produkty i usługi,

- unowocześnianie urządzeń wykorzystywanych przy realizacji produkcji i usług,

- zmniejszanie ilości reklamacji,

- zdobywanie wiedzy przez pracowników na temat nowoczesnych systemów komputerowych oraz ciągle szkolenia personelu,

- promocję i dbałość o dobre imię firmy.

Polityka jakości jest znana i w pełni popierana przez personel firmy PROGRESS Systemy Komputerowe oraz podana do wiadomości współpracującym z nami firmom.

W oparciu o powyższą politykę przyjęto szczegółowe cele jakościowe, których realizacja jest wnikliwie analizowana w ramach przeglądów dokonywanych przez Zarząd firmy.

Zobowiązuję się do spełnienia postanowień niniejszej Polityki jakości, ustalonych wymagań klienta i ciągłego doskonalenia skuteczności funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością.


Zobacz certyfikat w formie PDF.
SZYBKI KONTAKT

Al.Mickiewicza 27
31-120 Kraków
tel:(12) 633 44 44
fax:(12) 622 38 02
office@progress.com.pl