PROGRESS Systemy Komputerowe

OFERTA

Oferta leasingowa

LEASING - SZYBKO I WYGODNIE!


Atuty leasingu w GRENKE:

- szybka decyzja (nawet w 30 minut!)

- 0% wpłaty początkowej

- uproszczony wniosek- „oświadczenie” (bez dokumentów finansowych, zaświadczeń ZUS i US)

- stałe raty (bez WIBOR)

- leasing już od 1500 zł netto!

- finansowanie w PLN

- Okres leasingu – od 18 do 60 miesięcy


Dodatkowe korzyści u Autoryzowanych Partnerów GRENKE:

- wszystkie formalności załatwiane bezpośrednio w salonie sprzedaży

- możliwość natychmiastowego odbioru sprzętu (po podpisaniu umowy leasingowej)


Zalety leasingu:

- Prosty podatkowo i księgowo (w całości stanowi koszt uzyskania przychodu)

- Neutralne ujęcie w bilansie przedsiębiorstwa

- Nie obciąża zdolności kredytowej

- Łatwy i szybki dostęp do nowoczesnej technologii

- Natychmiastowe korzyści z produktu, bez angażowania własnych środków

- Możliwość przeznaczenia wolnych środków na bieżącą działalność

- Małe obciążenie finansowe, zwiększenie płynności środków finansowych

- Spłata rat leasingowych dokonywana jest z wypracowanej nadwyżki uzyskanej dzięki większej efektywności nowoczesnego sprzętu;

- Proste i przejrzyste procedury

- Minimum formalności (bez zaświadczeń z ZUS i US, bez dokumentów PIT i CIT)

- Szybka i sprawna realizacja transakcji

- Niskie raty miesięczne

- Uproszczone procedury


PROPONOWANE UMOWY:


LEASING TRADYCYJNY

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.


LEASING OPTYMALNY

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.

WYMAGANE DOKUMENTY:


WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA PROMOCYJNA

(dotyczy przedmiotów od wartości 1.500 – 10.000 zł. netto):


1. Wniosek – procedura promocyjna. ( bez danych finansowych , bez majątku )

2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)

3. Dwa dowody tożsamości osób upoważnionych do zawierania umowy.


WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA UPROSZCZONA

(dotyczy przedmiotów od wartości 10.000 – 30.000 zł. netto):


1. Wniosek – procedura uproszczona.

2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)

3. Dwa dowody tożsamości osób upoważnionych do zawierania umowy.


WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA ZWYKŁA

(dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto):


1. Wniosek i Informacja dodatkowa do wniosku – procedura zwykła.

2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)

3. Regon i NIP.

4. Dwa dowody tożsamości osób upoważnionych do zawierania umowy.

PRZEBIEG TRANSAKCJI:

1. Złożenie wniosku.

2. Przekazanie wymaganych dokumentów.

3. Wybór wariantu warunków finansowych.

4. Otrzymanie decyzji odnośnie możliwości udzielenia leasingu.

5. Podpisanie umowy i odbiór przedmiotu leasingu.

W 2010 roku nr 1 w finansowaniu sprzętu IT w Polsce! (wg ZPL)

SZYBKI KONTAKT

Al.Mickiewicza 27
31-120 Kraków
tel:(12) 633 44 44
fax:(12) 622 38 02
office@progress.com.pl