PROGRESS Systemy Komputerowe

Cyfrowa Szkoła

2012-03-15

W marcu b.r. rozpoczyna się pilotażowy program rządowy "Cyfrowa Szkoła". Dla kilkuset szkół podstawowych przeznaczone są środki na dotację na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, m.in. komputerów mobilnych, tablic interaktywnych, wizualizerów czy projektorów.

Program zakłada wsparcie finansowe dla 400 publicznych szkół. Za 50 mln zł szkoły mają zostać wyposażone w sprzęt, który ma być wykorzystywany w procesie nauczania. Pilotaż programu ma się odbyć w okresie od kwietnia 2012 r. do czerwca 2013 r.

Program "Cyfrowa szkoła" jest częścią wieloletniego programu, który ma służyć rozwijaniu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych technologii. Celem projektu jest też zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury i nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Do dnia 11.04.2012 dyrektorzy placówek oświatowych muszą napisać podanie do organu prowadzącego z wnioskiem o wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz podać kalkulację i pomysł na wykorzystanie sprzętu.

Zapraszamy do kontaktu z nasza firmą w celu wyliczenia kwoty dofinansowania oraz skalkulowania optymalnego wariantu wyposazenia.

SZYBKI KONTAKT

Al.Mickiewicza 27
31-120 Kraków
tel:(12) 633 44 44
fax:(12) 622 38 02
office@progress.com.pl